Gương mặt tiêu biểu

Thư viện ảnh

Trường trực thuộc hệ thống liên thông các trường học của Tổng Công ty CP Vinaconex. Có 5 khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 với 41 lớp học và trên 1000 học sinh. Thực hiện chương trình liên kết giảng dạy Tiếng Anh với Trung tâm Anh ngữ ILA.

Cảm xúc thầy & trò