Sau này, dù phải xa mái trường mến yêu, em cũng không bao giờ quên thầy cô, bạn bè

Thế là thấm thoắt em đã được học hai năm dưới mái trường thân yêu này. Đây đúng là ngôi nhà thứ hai của em. Ở đây có những cô giáo giáo hiền như mẹ. Đó là cô Minh Thủy-người uốn nắn em những nét chữ đầu tiên. Đó là cô Phương Nga, người dạy em những bài toán khó, những câu văn hay. Đó là cô Lưu, cô Hoàn, thầy Chuẩn, cô Oanh, cô Hiếu, cô Nhung, cô Nam, thầy Tuyến-những người thầy, người cô mà em vô cùng biết ơn. Ở trường còn có bạn bè thân thiết như anh em. Em rất yêu mái trường của em. Sau này, dù phải xa mái trường mến yêu, em cũng không bao giờ quên thầy cô, bạn bè, những bồn hoa đủ màu sắc hay đàn chim bồ câu hiển lành ở nơi đây.

2016-10-17T13:55:00+00:00
Sau này, dù phải xa mái trường mến yêu, em cũng không bao giờ quên thầy cô, bạn bè
Tháng Mười 17th, 2016|