Thực hiện Công văn số 43/PGD-VP ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020, trường Tiểu học Lý Thái Tổ triển khai thực hiện như sau:

  1. Thông báo tới toàn thể CB-GV-NV của trường danh sách và tóm tắt thành tích của 39 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (có danh sách kèm theo) và cho ý kiến (nếu có) gửi về văn phòng nhà trường để tổng hợp báo cáo Phòng GD-ĐT quận.
  2. Xem danh sách tại đây:https://drive.google.com/file/d/1NThqd1y_Xr6Jgqe3a1ABXaWwYFFY_cFU/view?usp=sharing
  3. Xem tóm tắt thành tích tại đây:https://drive.google.com/open?id=1gXqShrCCxKAO3mqCULmLGh9SwLm2TyP3
  4. Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 28/02/2020 đến ngày 10/3/2020.

Trân trọng cảm ơn!