Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho học sinh, trường Tiểu học Lý Thái Tổ có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân viên y tế làm việc tại trường. Thông tin cụ thể như sau: