Trường Tiểu học Lý Thái Tổ trân trọng thông báo danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019-2020. Quý cha mẹ học sinh vui lòng xem danh sách học sinh theo lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp ở dưới đây:

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019-2020. Xem và tải về tại đây:

Lớp 1A1: https://drive.google.com/file/d/1uQOGWRvt4Vdt3ECBdVsYZMql7kVIOETf/view?usp=sharing

Lớp 1A2: https://drive.google.com/file/d/1P0ax_NugC2clylq7BFPyQ_D3nA1it9_c/view?usp=sharing

Lớp 1A3: https://drive.google.com/file/d/1Dv1TZoIPgJu0TP2o01kn32i-5IK8ndMe/view?usp=sharing

Lớp 1A4: https://drive.google.com/file/d/1_MHDBnspJEcTrqV0nu-zQvTGKfiV0LC1/view?usp=sharing

Lớp 1A5: https://drive.google.com/file/d/1qWpLLYeicJFDxuBq1e57DOvhc4s_Owlf/view?usp=sharing

Lớp 1A6: https://drive.google.com/file/d/14ojvw5TsAIaM21wFJmV9KuV1niA3Y3pY/view?usp=sharing

Lớp 1A7: https://drive.google.com/file/d/1UtYSOK_bYHcqtBUaUEHnE5GbhSz3U4v8/view?usp=sharing

Lớp 1A8: https://drive.google.com/file/d/1NTNQfAalYY2M_kx4iwluca7jRbUU9C3g/view?usp=sharing