Được sự nhất trí của Ban tổ chức ITMC Thái Lan, Ban tổ chức ITMC Việt Nam gửi tới các Quý Nhà trường, Quý Phụ huynh thông báo về “Lễ Vinh danh học sinh đạt thành tích cao vòng 1-Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học Quốc tế ITMC 2019” cụ thể:

 1. Thời gian: 14h30 thứ bảy (19/01/2019)
 2. Địa điểm: Trường Tiểu học Lý Thái Tổ – Số 83 phố Nguyễn Thị Định – Phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.
 3. Cơ cấu khen thưởng:(*) Lưu ý:
  • Với những học sinh đạt chứng nhận tham gia (Participation), Ban tổ chức sẽ gửi chứng nhận cho đại diện nhà trường tham dự Lễ Vinh danh hoặc chuyển trực tiếp tới các Quý trường.
  • Với những học sinh đạt từ hạng Khuyến khích (Merit) trở lên,  Ban tổ chức sẽ chuyển thông báo mời tham dự Lễ Vinh danh tới các Quý trường.

   Trân trọng thông báo!

                                                                                                               Thay mặt Ban tổ chức

                                                                                                              (đã ký)

   

                                                                                                           Hạ Mạnh Quyết

  Danh sách Học sinh được mời tham dự Lễ Vinh danh (nhấn đường link dưới đây để xem)

https://drive.google.com/file/d/1V2PebPGx2epMAZ2d9ro9geBumWYcJMTq/view?usp=sharing