Ban Tổ chức kỳ thi ITMC 2019 xin trân trọng thông báo tới các Quý Trường, Quý CMHS và các em học sinh danh sách phòng thi và địa điểm thi Vòng 1 kỳ thi ITMC 2019.

Quý cha mẹ học sinh và các em học sinh xem danh sách phòng thi, địa điểm thi tại Hội đồng thi số 1 tại đường link này: https://drive.google.com/file/d/1WX5ZwvYQ7fuEwmA1TwkYmGTa0IPUmgNP/view?usp=sharing

Quý cha mẹ học sinh và các em học sinh xem danh sách phòng thi, địa điểm thi tại Hội đồng thi số 2 tại đường link này: https://drive.google.com/file/d/1dkZGvPoEvomdKJpB8Ca8m1LEQTsHJiDj/view?usp=sharing