Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam – Ban tổ chức cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2018- 2019 xin thông báo danh sách thí sinh lọt vào Vòng 2 cuộc thi, bao gồm:

*Thí sinh vượt qua Vòng 1 (đạt từ 50 điểm trở lên).
Xem danh sách ở tệp đính kèm:
*Thí sinh đạt đủ điều kiện đặc cách, miễn thi Vòng 1.
Xem danh sách ở tệp đính kèm:
*Vòng 2 của cuộc thi sẽ diễn ra vào Chủ Nhật – ngày 16/12/2018.
*Từ ngày 05/11 – 03/12/2018, các thí sinh được lọt vào Vòng 2 sẽ hoàn thành thủ tục dự thi bằng cách đóng lệ phí: 590.000 VND/thí sinh.
*Hình thức đóng tiền: Thí sinh nộp tiền cho GVCN lớp, sau đó nhà trường sẽ nộp tiền cho BTC của cuộc thi.