Trường Tiểu học Lý Thái Tổ chúc mừng các em học sinh đã trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2018-2019.

* Danh sách học sinh trúng tuyển lớp Anh ngữ. Xem và tải về tại đây:

Lớp 1A1: https://drive.google.com/open?id=1DFHRU4emmmcEQdN4dBG7THSENBF2-ZCB

Lớp 1A2: https://drive.google.com/open?id=1AQdZsxpJM2yKw-1Mzo0c1Z3x55DohvPh

Lớp 1A3: https://drive.google.com/open?id=10wIpT2Y_asHJrKoIg-uP2sG0sOnsxN7F

Lớp 1A4: https://drive.google.com/open?id=12D1waP_PAwg_Jo10HVroPv_apJuNoQHY

Lớp 1A5: https://drive.google.com/open?id=1HZQSRLKaCAGqBU4PW_tc9688vYV2f7GH

Lớp 1A6: https://drive.google.com/open?id=1ezGz-EckY4oeT7JecGUhWY3ryUQB2pAZ

Lớp 1A7: https://drive.google.com/open?id=1-HaIUiM1GMlv9vvmAhVm6s9a91uPwkPv

Lớp 1A8: https://drive.google.com/open?id=12OUjgsP5H5DGVYjFMkd5oI1kRNCOxtBV

* Danh sách học sinh trúng tuyển lớp Chất lượng cao. Xem và tải về tại đây:

Lớp 1A9: https://drive.google.com/open?id=12z_faCIOR84dDS1c0sqEzAjyXUdsSx-M

Lớp 1A10:https://drive.google.com/open?id=1ZX8cV3wb8FvMbjadk4Qf4a8PQyyXrqrb

Lớp 1A11:https://drive.google.com/open?id=1cPxcSpubsoaf_NH9K4YoFCymTBn2uJBJ