Gương mặt tiêu biểu

Thư viện ảnh

Trường Trực thuộc hệ thống liên thông các trường học của Tổng Công ty CP Vinaconex. Có 5 khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 với 33 lớp học và trên 1000 học sinh. Thực hiện chương trình liên kết giảng dạy Tiếng Anh với Trung tâm Anh ngữ Language Link Việt Nam

Cảm xúc thầy & trò